Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 2. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 2. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28. 2. 2014

Dotačná komisia zasadala dňa 3. 3. 2014
Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková
Ospravedlnený: Milan Miškóci

OBLASŤ KULTÚRA: 12.377,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 9.901,60 €
1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe – 85%= 8.416,30 €

OrganizáciaCelkovénákladyŽiadaná dotáciaSchválená sumaCieľ projektu      
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.177.0009.0007.000Kremnické gagy 2014 – 34. Ročník
Bašta Musica2.9001.0001.000Kremnická Bašta 2014-cestovné, ubytovanie
Knižnica J. Kollára650250250Noc s Andersenom – 14.ročník

2. mestský alebo regionálny význam – 5% = 495,10 €
3. celoslovenský alebo medzinárodný význam – 5% = 495,10 €
4. mestský alebo regionálny význam – 4% = 396,10 €
5. iné kultúrne podujatie – 1% = 99 €
C/Fond kultúry – 10% = 1.237,70 €

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená SumaCieľ projektu      
Farnosť Kremnica – Rímskokatolícka cirkev2.484720400Detský tábor pre deti 1.-4.ročníka
Farnosť Kremnica – Rímskokatolícka cirkev2.119742500Detský tábor pre deti 5.-9. ročník
Knižnica J. Kollára5.0001.000300Nákup kníh
SOS Kremnica6804760Vydanie 2 čísel časopisu Kremnický letopis 2014
PhDr. Valéria SolčániováVydanie knihy – NESPĹŇA VZN O DOTÁCIÁCH

OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA: 12.877,- €/ zostatok 7.577 €
A/Fond mládežníckeho športu= 3.992 €

OrganizáciaCelkovénákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov1.583Mládežnícky šport
SKI KLUB Kremnica528Mládežnícky šport
Športový klub futbalu1.059Mládežnícky šport
Športový klub tenisu305Mládežnícky šport
TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel517Mládežnícky šport

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 3.992 € (čerpané MKL -300€) = zostatok 3.692 €

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Športový klub futbalu1.9801.4851.485Elektrická energia – futbalové ihrisko
Športový klub futbalu400300300Voda – futbalové ihrisko
Športový klub tenisu800500500Elektrická energia, voda
TJ Kremnica –902902677Elektrická energia – kolkáreň

C/ Fond športových podujatí = 3.992 €/ zostatok = – 1.008 €
(čerpané Big Air 1.000€, TJ BS 2.500 €, MKL 1.500 €)

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov4.0002.000750Majstrovstvá SR
TJ Kremnica – kolkársky oddiel300200100Kolkárska súťaž – jarná časť 2014

D/ Fond športu = 901 €

OBLASŤ SOCIÁLNA: 0 €

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Slovenský zväz telesne postihnutých200150150Charitatívna činnosť „Od srdca k srdcu“-vianočná kapustnica
Slovenský zväz protifašistic. bojovníkov297,85145145Úcta k jubilujúcim členom ZO

Ing. Beata Kirková, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.