Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 5. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 5. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2014

Dotačná komisia zasadala dňa 2.6.2014
Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková
Ospravedlnený: Milan Miškóci

OBLASŤ KULTÚRA: +2.927,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = +1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = +1.651,60 €
1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe – 85%= +166,30 €
2. mestský alebo regionálny význam 5% = +495,10 €
3. celoslovenský alebo medzinárodný význam 5%= +495,10 €
4. mestský alebo regionálny význam 4%= +396,10 €
5. iné kultúrne podujatie 1%= +99 €

C/Fond kultúry 10% = +37,70 €

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
Knižnica Jána Kollára256250192KK-Kreatívna knižnica – kancelársky materiál
Kremnické divadlo v podzemí n.o.2.0001.5001.000Kremnica nielen zlatá, alebo Králi,duchovia a blázni – cestovné, tlačoviny
Matica slovenská1.435,55150150Cyrilometodský kríž – vyhotovenie ružíc a realizácia stavby

OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA: +523 € ( BS vrátia 1.250 €)
A/Fond mládežníckeho športu= 0

B/ Fond úhrady nákladov na energie = +730 €
C/ Fond športových podujatí = – 1.108 €
D/ Fond športu= +901 €

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
TJ Kremnica – volejbalový oddiel1.700800800Charitatívny turnaj – organizačno technické zabezpečenie

OBLASŤ SOCIÁLNA: – 295 €

Ing. Beata Kirková, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.