Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014

Dotačná komisia zasadala dňa 8.9.2014
Prítomní: Dušan Privalinec, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Milan Miškóci

OBLASŤ KULTÚRA: +1.585,- € -295 sociálne = + 1.290 €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = +1.237,70 € -295 sociálne = +942,70 €
B/Fond kultúrnych podujatí 80% = +1.651,60 €
C/Fond kultúry 10% = – 1.304,30 €

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
Domov dôchodcov a DSS700200200Aktivovanie klientov – spotrebný materiál
Knižnica Jána Kollára700525300Verejný internet
OZ Kusy cukru1.000700231Divadelné predstavenie Srbsko,PL,SVK – cestovné
OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu800500200Medzinárodný divadelný festival v Lotyšsku – cestovné

OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA: +973 €
A/Fond mládežníckeho športu= 0
B/ Fond úhrady nákladov na energie = +730 €
C/ Fond športových podujatí = +142 €
D/ Fond športu= +101 €

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
TJ Biela stopa Kremnica4.7201.250450Run&walk,organizačno-technické zabezpečenie
TJ Kremnica1.800900350Športové náradie K93 BICEPS
TJ Kremnica – kolkársky oddiel570220220Nevyhnutné zariadenie pre sezónu
TJ Kremnica – kolkársky oddiel452312312Kolkárska súťaž-muži, jesenná časť 2014

PREDLOŽENÉ PO TERMÍNE

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
Cirkevný zbor ECAV8253000Letný biblický tábor

ROK 2015

C/Fond športových podujatí – rok 2015

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu      
TJ Biela stopa Kremnica180.0009.9002.50042.ročník Biela stopa 2015

 

Dušan Privalinec, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.