Kraj opraví cestu pred základnou školou

„Tankodrom“ pred Základnou školou Pavla Križku bude od konca novembra minulosťou. Banskobystrický samosprávny kraj pripravuje rekonštrukciu približne 100 metrového úseku cesty II/578.

Banskobystrická regionálna správa ciest už vybrala zhotoviteľa rekonštrukcie cesty, predpokladaný termín podpisu zmluvy je 25. október. „Po zverejnení zmluvy a nadobudnutí jej právoplatnosti ihneď odovzdáme stavenisko. Ukončenie prác predpokladáme dňa 20. novembra 2014,“ informoval Miroslav Belička, hovorca Banskobystrického samosprávneho kraja.

Podľa Zuzany Balážovej bude pri organizácii stavebných prác nápomocné aj mesto Kremnica, aby minimalizovalo náklady zhotoviteľa. Počas rekonštrukčných prác bude potrebné presmerovať dopravu, ktorá bude tento úsek cesty obchádzať okolo kina Akropola po Zechenterovej ulici. Podľa Marián Sikoraia, vedúceho Oddelenia výstavby a životného prostredia mestského úradu v Kremnici, v prípade, že obojsmerná premávka bude problematická, premávka sa pomocou semaforov zjednosmerní. Nákladná doprava bude z obchádzky vylúčená. Autobusové spoje na Krahule pôjdu počas rekonštrukcie cesty cez Kremnické Bane, zastávky SAD na pôvodnej trase budú dočasne zrušené.

Podľa Miroslav Belička sa Banskobystrická regionálna správa ciest dohodla so zhotoviteľom na konečnej cene 36.467,62 €. „Predmetná čiastka bude hradená z finančnej rezervy BBRSC a.s., schválenej zastupiteľstvom BBSK,“ spresnil Belička.

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.