Zahlasujte za projekt základnej školy, ktorý spojí generácie

Zahlasujte za projekt základnej školy, ktorý spojí generácie

Medzi priority Základnej školy Pavla Križku patrí výchova žiakov k úcte a rešpektovaniu druhých. Je známe pravidlo, ktoré hovorí: Tak ako sa mi chováme k svojim rodičom, tak sa budú chovať naše deti k nám. V prospech tejto myšlienky, ktorá je i pointou známej ľudovej rozprávky O troch grošoch, sa snažíme rozvíjať solidaritu medzi generáciami. Jednou z možností je realizácia komunitného projektu spájajúceho tri generácie – detí, rodičov a starých rodičov. Je o vzájomnej úcte, výmene skúseností a príjemne strávených chvíľach.

Nápad na projekt pre 3 generácie – Tri groše

Zámerom projektu je prepojiť mladú, strednú a staršiu generáciu prostredníctvom zážitkových aktivít. Je určený širokému okruhu ľudí – žiakom školy, ich rodičom, starým rodičom a seniorom z domova dôchodcov a sociálnych služieb v Kremnici. Nadväzuje na existujúcu spoluprácu školy s rodinami žiakov a klientmi domova dôchodcov v Kremnici. Prostredníctvom projektu uskutočníme množstvo zaujímavých stretnutí rôzneho charakteru v záujme vzájomného poznávania a výmeny skúseností. Každé stretnutie má za cieľ porovnať rôzne uhly pohľadov troch generácií na danú tému. Chceme vytvoriť priestor pre vzájomné poznávanie, zaujímavé činnosti a príjemne prežitý čas.

Projekt spojí generácie

Prostriedkom na prepojenie troch generácií budú aktivity zamerané na odovzdávanie a získavanie skúsenosti.

  • Tvorivé dielne Hračka mojich starých rodičov – dievčatá budú spolu s mamou a starou mamou šiť handrovú bábiku a chlapci zdobiť dreveného koníka s otcom a starým otcom.
  • Žiaci budú pátrať po svojich predkoch a vytvoria Rodinný album.
  • Deti zhromaždia najobľúbenejšie recepty z domu a vynikne spoločná kniha receptov. Niektoré recepty sa v triedach budú aj skúšať.
  • Žiaci sa vyberú do domova dôchodcov a budú učiť seniorov tangramy, sudoku, zahrajú si pexeso i domino. Tiež naučia babky a dedkov vyrábať moderné dekoratívne predmety.
  • V telocvični školy prebehne súťaž rodinných tímov v zložení: dieťa, rodič, starých rodič. Súťažné disciplíny budú vedomostné z učiva, umelecké – spievanie, kreslenie alebo tancovanie a športové.
  • Uskutočnia sa otvorené hodiny na tému škola kedysi a dnes, na vyučovaní sa zúčastnia rodičia a starí rodičia. Starší žiaci pozvú starých rodičov do počítačovej učebne vyskúšať, čo dokáže počítač.
  • Na jar žiaci a rodičia vysadia v okolí školy a domova dôchodcov pekný kvetinový záhon, ktorý všetkých poteší.
  • V škole sa otvorí výstava so vzácnymi vecami z rodín. Pomôžu ju zorganizovať rodičia a starí rodičia, ktorí si ju deťmi prídu pozrieť.
  • Zrealizuje sa zájazd starých rodičov a detí do skanzenu slovenskej dediny, kde starí rodičia ukážu deťom ako sa žilo kedysi.
  • Na výlete do Atlantis Science Center – vedecko zábavného centra v Leviciach deti ukážu starým rodičov ako sa zmenila doba.

Projektu ukončia tvorivé dielne „Srdiečka“ pre verejnosť. V máji, ktorý je mesiacom lásky, sa v Mestskom kultúrnom stredisku otvoria tvorivé dielne na tému symbolu lásky. Žiaci, učitelia, rodičia i seniori budú učiť záujemcov vyrábať srdiečka na rôzne spôsoby. Dôležitou pridanou hodnotou projektu bude vytvorená atmosféra spolupatričnosti a solidarity medzi generáciami.

Pomôžte škole získať 1000 €

Projekt „3 groše“ podporila Poštová banka v grantovom programe Nápad pre 3 generácie sumou 1 200€. Zároveň bol náš projekt vybraný medzi 6 najlepších, ktoré môžu na základe hlasovania získať ďalších 1 000€. Projekt umožní realizovať zaujímavé aktivity pre deti, rodičov, starých rodičov a starších ľudí z Domova dôchodcov a sociálnych služieb v Kremnici.

Hlasujte za náš projekt TU: https://www.postovabanka.sk/pre-3-generacie/

Hlasovanie trvá do 22. 11. 2014. Ďakujeme za podporu a Váš hlas.

Mária Slašťanová

trigeneracie

Zdieľať tento príspevok.