Priemerný vek obyvateľov mesta stúpa

Priemerný vek obyvateľov mesta stúpa

Počet obyvateľov nášho mesta v roku 2014 poklesol o 15 ľudí. Žien je o tri menej, mužov ubudlo dvanásť.

Celkove je v Kremnici k 1. januáru 2015 evidovaných na trvalom pobyte 5218 občanov, z toho 2716 žien a 2502 mužov. Najväčší rozdiel medzi počtom žien a mužov vzrastá vo vekovej kategórii nad 60 rokov, informovala Ľubica Négerová z úseku evidencie obyvateľov kremnického mestského úradu.

V roku 2014 sa narodilo 43 detí, z nich 19 chlapcov a 24 dievčat, čo je o 4 batoľatá menej ako v predošlom roku. Z našich spoluobčanov zomrelo v priebehu roku 52 ľudí, 28 mužov a 24 žien, čo je o 8 ľudí viac ako v predošlom roku.

Priemerný vek obyvateľov pomaly stúpa. V súčasnosti je priemerný vek obyvateľov mesta 43,29, u mužov 42,75 a u žien 44,33. Pred rokom mali Kremničania priemerný vek 42,61, priemerný vek mužov bol 42,08 a priemerný vek žien 43,64. Priemerný vek populácie mesta je teda o osem mesiacov vyšší ako v predošlom roku.

Na trvalý pobyt sa prihlásilo 79 ľudí, ale odhlásilo sa 85 obyvateľov. Na prechodný pobyt sa prihlásilo 45 ľudí. Na trvalom pobyte „Mesto Kremnica“ bez určenia ulice a čísla domu mesto eviduje 328 ľudí. Z nich približne jedna polovica sa v našom meste dlhšiu dobu vôbec fyzicky nezdržiava. Niektorí bývajú v nájomných bytoch bez možnosti prihlásenia sa na trvalý pobyt, iní žijú ako bezdomovci.

V matričnom obvode mesta Kremnica, kam patrí mesto Kremnica a 10 okolitých obcí, bolo uzatvorených 52 sobášov, z toho 27 cirkevných a 25 civilných obradov, v dvoch prípadoch bol jeden zo snúbencov cudzinec. V Kremnici uzavrelo manželstvo 26 párov, 17 manželstiev sa rozviedlo.

Zdieľať tento príspevok.