Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 28. 2. 2015

Dotačná komisia zasadala dňa 11.3.2015

Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová

Oblasť kultúra: 12.377,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 9.901,60 €

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe 85%= 8.416,30 €
Organizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená sumaCieľ projektu      
Bašta Musica2300800800Kremnická Bašta 2015-cestovné, ubytovanie
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.171.80010.0007.000Kremnické gagy 2015-35.ročník- organizačno-technické zabezpečenie
Knižnica J. Kollára650250300Noc s Andersenom – 14.ročník
OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici1.5001.000600Prednášam teda som…2015 – ubytovanie

 

  1. mestský alebo regionálny význam 5% = 495,10 €
Organizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená SumaCieľ projektu      
Matej Friebert500500Guľky v Zechenterke NEMÁ PRÁVNU SUBJEKTIVITU

 

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam 5%= 495,10 €
  1. mestský alebo regionálny význam 4%= 396,10 €
Organizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená SumaCieľ projektu      
OZ 11157223610Letné kino v Kremnici – náklady na projekcie
OZ 11151.226368180Amfitheátrum 2015 – divadelné predstavenie, koncert
  1. iné kultúrne podujatie 1%= 99 €

C/Fond kultúry 10% = 1.237,70 €

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená SumaCieľ projektu      
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica860300200Letný biblický tábor – organizačno technické zabezpečenie
Farnosť Kremnica – Rímskokatolícka cirkev2.140763400Detský tábor pre deti 1.-4.ročníka – organizačno-technické zabezpečenie
Farnosť Kremnica – Rímskokatolícka cirkev2.220720400Detský tábor pre deti 5.-9. ročník – organizačno-technické zabezpečenie
Knižnica J. Kollára5.0001.000200Obnova a doplnenie knižného fondu
SOS Kremnica680476200Vydanie 2 čísel časopisu Kremnický letopis 2015
Slovenský zväz telesne postihnutých300250150Charitatívna činnosť „Od srdca k srdcu“-potraviny pre Jánsky guláš a vianočnú kapustnicu
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov909090„Úcta jubilejúcich členov ZO“-kvety, darčeky
ZO ZDS – DIAKREM Kremnica4002000XXV. Diabetologické dni – cestovné

 

OBLASŤ Telesná kultúra: 12.877,- €/ – BS 2.500 zostatok 10.377 €

    A/Fond mládežníckeho športu= 3.992 €

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov1.908Mládežnícky šport
SKI KLUB Kremnica830Mládežnícky šport
Športový klub futbalu785Mládežnícky šport
Športový klub tenisu276Mládežnícky šport
TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel193Mládežnícky šport

 

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 3.992 €

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov3.2891.644500Elektrická energia
Športový klub futbalu2.0791.559,251.559Elektrická energia – futbalové ihrisko
Športový klub futbalu400300300Voda – futbalové ihrisko
Športový klub tenisu800500300Elektrická energia, voda
TJ Kremnica – kolkáreň484363363Elektrická energia – kolkáreň

                                                              

C/ Fond športových podujatí = 3.992 €/- BS 2.500 zostatok = 1.492 €

(čerpané TJ BS 2.500 €)

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
FRST CREW Kremnica15.0001.000800BIG AIR 7.2.2015 – organizačno technické zabezpečenie
Mestský klub lyžiarov4.0002.000363Majstrovstvá SR 7.-8.2.2015
Mestský klub lyžiarov10.0005.0001.500Veľká cena Kremnice“ 28.2.-1.3.2015
TJ Kremnica, kolkársky oddiel4202500Kolkárska súťaž – cestovné
TJ Kremnica, volejbalový oddiel4.000600300Memoriál Jozefa Hrúzu – úprava ihrísk,ceny

                                                                                                                

D/ Fond športu= 901 €

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov2.5001.000300Zabehni zdravie – cestovné, štartovné čísla, propagácia
Šachový klub Mestské lesy Kremnica1.8001.08010080.rokov šachu – ceny

 

Dotačná komisia žiada všetkých, ktorí predkladajú žiadosti o dotácie o dodržiavanie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica a dôsledné predkladanie vyúčtovania, v opačnom prípade budú vylúčení zo zoznamu žiadateľov.

 

Mgr. Alexander Sekaj, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.