Výzva na predloženie návrhov zmien územného plánu mesta

Výzva na predloženie návrhov zmien územného plánu mesta

Výzva na predloženie návrhov, podnetov a pripomienok do návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Kremnica

Mesto Kremnica začalo proces prípravy návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Kremnica. Doposiaľ sú uplatnené nasledovné požiadavky:

Súčas.stavPožiadavka
1.KN-C 335Ivan ValockýzáhradyÚzemie mestského bývania
2.KN-C 1997/1Kováčik Branislav a manž.záhradyÚzemie mestského bývania
3.KN-C 770/1Martincová Janaver.zeleňPlochy výroby, výr.služieb
4.KN-C 155 156 157Balkovič Ľubomír a manž.zastav. 0,30zastavanosť 0,40
5.KN-C 46Grolmus BorislavzáhradyMestské bývanie 0,20
6.KN-C 42/1Sivoš JergušzáhradyMestské bývanie 0,20
7.lok.pod Grobňou (južne pod záhr.osadou)záhradyMestské bývanie 0,30
8.KN-C 1461/2Ing. Marian Šalátzastav. 0,20zastavanosť 0,35
9.Jasnejšie definovať zastavanosť – (stanoviť min. podiel zelene, resp. definovať index zastavanosti a index spevnených plôch)

Zároveň vyzývame občanov mesta Kremnica, aby svoje návrhy, podnety a pripomienky k Územnému plánu mesta Kremnica zaslali písomne na adresu Mestský úrad, oddelenie výstavby a životného prostredia, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, alebo elektronicky na adresu marian.sikorai@kremnica.sk v termíne do 6. apríla 2015.

Zdieľať tento príspevok.