Nová kniha Daniela Haasa Kianičku hovorí o Kremnici ako o meste klenotov

Nová kniha Daniela Haasa Kianičku hovorí o Kremnici ako o meste klenotov

Keď sa historik Daniel Haas Kianička pustil do písania knihy o dejinách Kremnice, sám netušil, aké rozsiahle dielo začal tvoriť. Pôvodný zámer napísať jednu knihu prehodnotil a dnes plánuje napísať trilógiu. Prvý diel s názvom Kremnica – mesto klenotov je dokončený, má vyše 600 strán a autor ju verejnosti predstaví vo štvrtok 26. marca.

Daniel Haas Kianička vydal v roku 2008 knihu Kremnica – mesto príbehov. Podobnosť s názvom novej knihy je zrejmá, nová kniha však nie je pokračovaním príbehov z dejín mesta v 18. storočí. „V prvej knihe boli popri vážnejších témach aj kapitoly týkajúce sa zaujímavých ľudských príbehov, ktoré sa tu odohrali. Naproti tomu nová kniha Kremnica – mesto klenotov, je skôr príručkou, encyklopedickým sprievodcom dejinami mesta,“ vysvetľuje autor.

Kremnica má zaujímavé dejiny a je osobitá

Prvá časť zamýšľanej trilógie má podtitul Encyklopedický sprievodca dejinami mesta od najstarších čias do polovice 17. storočia. „Keď som knihu začal písať, nemal som celkom odhad, čo všetko budem musieť obsiahnuť a ako veľa toho bude. Je koncipovaná ako príručka k dejinám Kremnice zoradená nielen chronologicky, podľa jednotlivých období, ale aj vecne. Témy som sa usiloval stmeliť nejakou ideou – to sú tie klenoty. Kremnica má totiž naozaj zaujímavé dejiny, je osobitá, poznajú ju široko-ďaleko aj v okolitých štátoch a vo svojich dejinách má také prvky, ktoré boli rôznymi prvenstvami a mali vskutku celoeurópsky rozmer. Nakoniec je z toho 600 stranová kniha a to je len prvý zväzok,“ hovorí Kianička.

Kniha má tri časti. Prvá časť je o 14. storočí, keď sa v Kremnici ťažili obrovské množstvá zlata, razili sa tu hodnotné, zlaté florény, ktoré ovplyvňovali celoeurópsky trh s drahými kovmi. Druhá časť knihy sa zameriava na 15. storočie, keď sa klenotom Kremnice stala voda. Na jednej strane robila veľké problémy, pretože zatápala bane, ale zároveň bola do Kremnice privádzaná, a to i známym Turčekovským vodovodom a pomocou dômyselných zariadení pomáhala vodu z bane odčerpávať. Tretia časť je o boji o kremnické klenoty počas protitureckých vojen a stavovských povstaní v 16. a 17. storočí. Viacerí záujemcovia sa snažili mesto dobyť a získať z jej bohatstva čo najviac. Tu, v polovici 17. storočia, prvý zväzok knihy končí.

Kniha je aj encyklopedickou príručkou

„Každá z troch časí má rovnakú štruktúru a je členená na kapitoly: politika a vojenstvo, hospodárstvo, topografia, demografia a etnické pomery, cirkevné dejiny, kultúra a každodenný život. Tie sa následne delia na podkapitoly. Napríklad pri hospodárstve je to baníctvo, ale nielen jeho výrobné súvislosti, ale aj také témy ako banské nešťastia, drevorubači, uhliari, banské právo a tak ďalej. Chcel som, aby to boli ucelené bloky, aby o danej téme čitateľ získal komplexnú informáciu. Aby človek, ktorého zaujíma napríklad remeslo, nemusel dohľadávať súvisiace údaje v iných častiach knihy. Všetko, čo z tej doby o remesle vieme, nájde čitateľ na jednom mieste,“ vysvetľuje Kianička, ktorý na knihe pracoval dva roky.

V knihe sú spracované základné informácie o jednotlivých témach s tým, že vždy, za každou podkapitolou, je uvedená literatúra, z ktorej autor čerpal. Kniha teda môže byť aj príručkou, pomocou ktorej sa budú dať dohľadať archívne pramene. „Žijem v Kremnici už 16 rokov, nepretržite skúmam, bádam, aj publikujem, takže mnohé veci som mal načítané a vyskúmané. Pri tejto knihe som sa teda už skôr usiloval „iba“ zhrnúť všetko , čo bolo doteraz o Kremnici publikované a vytvoriť z toho zmysluplný celok tak, aby bol zrozumiteľný a aby bol použiteľný nielen pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť – predovšetkým študentov.“

Pokračovať v diele nebude sám

Plánovaný druhý zväzok trilógie bude pokračovať vo výklade dejín mesta od polovice 17. storočia do konca 1. svetovej vojny, tretí zväzok, menší, ale podstatný, sa bude venovať obdobiu od roku 1918 do roku 1989. „Toto posledné obdobie ešte vôbec nie je spracované, nevieme o ňom takmer nič, len veľmi málo bolo napísané, nikto ho nijako nezhodnotil. Ale tu už by som oslovil niekoho na spoluprácu. Mám vytipovaného kolegu, historika, ktorý má korene v Kremnici a ktorý sa špecializuje na 20. storočie. Pri záverečnej knihe zamýšľanej trilógie už bude nutné bádať v archívoch a to je práca skôr pre dvoch,“ prezradzuje plány historik.

Knihu venoval rodičom

Kniha Kremnica – mesto klenotov vychádza vo Vydavateľstve RAK Budmerice, ktoré sa špecializuje na vydávanie literatúry o histórii a vyšli v ňom viaceré hodnotné publikácie od renomovaných autorov. „S vydavateľom, známym historikom Pavlom Dvořákom sa poznáme už dlhšie, spolupracovali sme na viacerých projektoch. Môžem prezradiť, že pán Dvořák sa osobne zúčastní aj krstu knihy v kine Akropola,“  avizuje Kianička.

Prezentácia knihy Daniela Haasa Kianičku Kremnica – mesto klenotov sa uskutoční v kine Akropola vo štvrtok 26. marca o 17.00 hod. Knihu bude možné kúpiť na mieste za zvýhodnenú cenu 22 €. Všetkých srdečne pozývame!

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.