Prehliadka Prednášam teda som… posúva hranice umeleckého prednesu

Prehliadka Prednášam teda som… posúva hranice umeleckého prednesu

Prehliadka žiakov základných umeleckých škôl vznikla v roku 2008 ako spontánna reakcia tvorcov, žiakov a pedagógov základných umeleckých škôl, ktorí cítili potrebu konfrontácie svojej práce s ostatnými. Aj ôsmy ročník celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy, vnútorného monológu a experimentálneho prednesu bude mať medzinárodnú účasť.

„Idea zrealizovať súťaž v umeleckom prednese profilovanom na slovanské jazyky sa zrodila najmä kvôli tomu, že na Slovensku v tom čase neexistovala žiadna prehliadka, festival, či súťaž zacielená na posúvanie hraníc dovtedy všeobecne zaužívaných pravidiel a foriem v oblasti umeleckého prednesu,“ vysvetľuje spolutvorca prehliadky pedagóg Peter Luptovský. „Bez vzájomnej konfrontácie, motivácie, ďalšieho vzdelávania, nového hľadania či experimentovania sa umelecký prednes a všetko čo sním súvisí neposunie ďalej a s ním ani talentované deti a mládež,“ vysvetľuje Luptovský.

Na organizovanie prehliadky sa podujal literárno – dramatický odbor ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici. Prvý rok prehliadka obsahovala síce len dve základné kategórie: prednes poézie a prózy, hneď sa však ukázalo, že prehliadka má v sebe obrovský potenciál. „Vďaka pozitívnej spätnej väzbe sme boli motivovaní uskutočniť druhý ročník a rozšíriť prehliadku o tretiu kategóriu – vnútorný monológ, v treťom ročníku sme zaviedli kategóriu experimentálny prednes. Nové kategórie dodali prehliadke výnimočnosť a unikátnosť. Tieto dve kategórie neexistujú na žiadnej inej slovenskej prehliadke, súťaži či festivale.“

Podľa Petra Luptovského je v osemročnej histórii prehliadok badať značný progres. „Kvalita recitátorov sa každým rokom zvyšuje a mňa teší, že sa formujú a formovali práve na tejto prehliadke. Recitátori zo Slovenska sa z podobných súťaži zo zahraničia, kde úspešne reprezentujú našu krajinu a kultúru, vracajú s oceneniami.“

Inovatívnym krokom v projekte bolo jeho rozšírenie o medzinárodnú účasť recitátorov zo slovanských krajín. „Tento rok budú špeciálnym hosťom prehliadky recitátori z Lotyška, čo síce nie je slovanská krajina, ale žije tam veľká ruská menšina, takže prednášať budú po rusky. Prednes v lotyštine nám predvedú ako bonus. Okrem nich sa predstavia aj zástupcovia z Čiech, Poľska a Ukrajiny,“ hovorí Peter Luptovský. Oficiálne otvorenie prehliadky prebehne vo štvrtok 4. júna v mestskom kultúrnom stredisku. Keďže na prehliadke sa predstaví cez sto účastníkov, recitovať a prednášať sa bude až do nedele 7. júna. Vstup na podujatie je voľný.

Kompletný program:

prednasam_2015

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.