Mestská polícia posilnila služby na kamerovom systéme

Mestská polícia posilnila služby na kamerovom systéme

Mestská polícia vypracovala a bola úspešná v projekte úradu práce na získanie prostriedkov na zriadenie chránenej dielne a zamestnala štyroch zdravotne ťažko postihnutých pracovníkov, ktorí sledujú dianie v uliciach mesta cez kamerový systém. V prípade potreby incident zdokumentujú a okamžite vyšlú na miesto hliadku.

Štyria noví pracovníci sú zamestnaní od 12. júna, mestská polícia dovtedy musela svoje priestory prispôsobiť potrebám pracovníkov s telesným postihnutím. „Priestory sme museli upraviť, aby boli vhodné, aby pracovník nemusel vstávať. Kúpili sme nový nábytok, pracovné kreslo, výpočtovú a dorozumievaciu techniku. Peniaze sme použili vlastné, Úrad verejného zdravotníctva priestory chránenej dielne schválil, teraz budeme žiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o refundáciu nákladov,“ hovorí náčelník Mestskej polície v Kremnici Roman Brhlík. Následne budú žiadať aj o príspevok na mzdy nových pracovníkov. „Výška príspevku sa priebežne upravuje a závisí aj od iných faktorov, takže v tejto chvíli nevieme koľko prostriedkov na prevádzku chránenej dielne budeme dostávať, nejakú časť mzdových nákladov však úrad určite refundovať bude.“

Operátori kamerového systému pracujú na zmeny od 7. hodiny ráno do 22. hodiny v noci, zatiaľ však iba v pracovných dňoch. „V prvom rade musíme zabezpečiť, aby sa do toho noví pracovníci dostali. Sledovať kamery niekoľko hodín v kuse je náročné na psychiku aj na sústredenie. Keď tento režim naštartujeme, noví operátori budú prácu zvládať a budeme už vedieť, akú refundáciu mzdových nákladov dostaneme, potom môžeme uvažovať aj o zvýšení úväzku pracovníkov alebo rozšírenie miest, aby sme pokryli aj víkendy. Samozrejme, počas akcií ako je jarmok alebo Gagy, vtedy to budeme určite riešiť týmito pracovníkmi. Je zbytočné, aby tam sedel policajt, ktorý môže byť vonku. Keď bude potrebné, vieme sa s operátormi dohodnúť na práci počas víkendov.“

V Kremnici je momentálne inštalovaných 8 kvalitných, inteligentných kamier, ktoré sa dajú programovať, vedia pracovať samostatne aj v nočnom režime a samozrejme, dajú sa ovládať aj manuálne. V medzibrání sú umiestnené 3 stacionárne kamery, ktoré sledujú iba tento priestor. Roman Brhlík uvažuje o zvýšení počtu kamier. „Čo sa týka projektov Rady vlády pre prevenciu kriminality, zatiaľ sme boli tri krát úspešní. Peniaze sme dostali na prvotné zriadenie kamerového systému a dva krát sme boli úspešní s projektom rozšírenia systému. Teraz čakáme na ďalšiu výzvu, ak bude, pôjdeme do projektu a budeme sa snažiť nejaké peniaze dostať. Máme ešte hluché miesta v centre, napríklad pred Jednotou, alebo miesta menšie ale kritické, ktoré by sme chcel pokryť stacionárnymi kamerami. Musíme však rátať, že spolufinancovanie mesta pri týchto projektoch je vždy minimálne 20%,“ hovorí Roman Brhlík.

Hlavnou úlohou mestského kamerového systému je bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa mestom, zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta a občanov, ale aj poriadok v cestnej premávke. V roku 2014 bolo kamerovým systémom zaznamenaných a riešených 403 priestupkov. Okrem toho bolo orgánom činným v trestnom konaní z dôvodu objasňovania trestných činov poskytnutých 31 záznamov z mestského kamerového systému.

 

Silver Jurtinus

 

Zdieľať tento príspevok.