Mesto provizórne opravilo Lučanský priechod

Komplexná rekonštrukcia Lučanského priechodu je naplánovaná na budúci rok. Mesto zatiaľ vykonalo provizórnu renováciu cesty.

Stav pred opravou

Stav pred opravou

Priestor medzi hlavnou cestou, pohostinstvom Pod baštou a pernikárstvom Haurík, známy ako Lučanský priechod, bol dlhodobo kritizovaný pre svoj zlý stav. Rozbitá cesta komplikovala život chodcom ale aj okolitým prevádzkam, ktoré mali kvôli havarijnému stavu cesty problémy so zásobovaním. Poslanci mestského zastupiteľstva síce schválili úver na komplexnú rekonštrukciu priechodu ešte v minulom volebnom období, vtedajšia primátorka Zuzana Balážová však prijatie úveru odmietla.

Po oprave

Po oprave


Komplexná rekonštrukcia priechodu je naplánovaná na budúci rok, teraz však mesto pristúpilo k čiastočnej rekonštrukcii. „Keďže na komplexné stavebné práce nám chýbajú potrebné vyjadrenia a stavebné povolenie, tento rok by sme komplexnú rekonštrukciu priechodu nestihli. Zvolili sme preto aspoň dočasné riešenie. Cestu dosypali a zhutnili inertným materiálom Technické služby vo vlastnej réžii a s minimálnymi nákladmi,“ hovorí primátor mesta Alexander Ferenčík.

Komplexné riešenie Lučanského priechodu počíta s dláždením kamennou dlažbou väčších rozmerov, na chodníky by mali byť použité menšie kamenné kocky. Súčasťou projektu bude aj bočná ulička, ktorá smeruje na pešiu zónu. Celé územie bude doplnené o prvky drobnej architektúry ako lavičky, smetné koše a lampy verejného osvetlenia. Predbežný rozpočet projektu je stanovený na 140 000 €, skutočnú sumu však ukáže až verejné obstarávanie.

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.