Žiarska nemocnica röntgenové pracovisko v Kremnici neobnoví

Žiarska nemocnica röntgenové pracovisko v Kremnici neobnoví

Petíciu za zachovanie röntgenu v poliklinike v Kremnici podpísalo viac ako 1500 ľudí. Podľa nemocnice však v tomto prípade neplatí, že bližšie je aj lepšie.

Rádiodiagnostické oddelenie v Kremnici bolo prvý krát zrušené 1. februára 2010. O konci kremnického röntgenového pracoviska rozhodol vtedajší riaditeľ nemocnice Rastislav Kubáň po tom, čo prístroj prekročil dobu svojej životnosti. Podľa Kubáňa už dávka žiarenia nebola pre pacientov bezpečná a keďže prevádzkovanie pracoviska v Kremnici bolo stratové, repasácia či kúpa nového prístroja by sa nemocnici neoplatila.

Röntgenové pracovisko v Kremnici

Röntgenové pracovisko v Kremnici

Aj pred piatimi rokmi obyvatelia mesta Kremnica a spádového okolia spísali petíciu za záchranu röntgenologického pracoviska a chirurgickej ambulancie v Kremnici, ktorú podpísalo 1319 obyvateľov. Vtedy ju však neadresovali nemocnici, ale doručili na mestský úrad. Zachovať prístroj v Kremnici sa nakoniec podarilo iba vďaka sponzorom a spádovým obciam, ktoré sa zložili na príspevok 20-tisíc €, za ktoré nemocnica nechala prístroj repasovať. Po technologickej stránke mohol röntgen fungovať ďalších osem rokov. Od 1. apríla 2014 patrí Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom do siete regionálnych nemocníc Svet zdravia a.s., na ktorú však údajný záväzok Rastislava Kubáňa prevádzkovať röntgen v Kremnici ďalších osem rokov neprešiel.

Rádiologický technik odišiel do dôchodku, nového pracovníka nenašli

Digitálny röntgen v žiarskej nemocnici

Digitálny röntgen v žiarskej nemocnici

Aktuálny problém nastal po tom, čo rádiologický technik, ktorý plne zabezpečoval prevádzku pracoviska, odišiel do dôchodku a nemocnica nedokázala nájsť zaňho náhradu. Ďalšími dôvodmi pre ukončenie prevádzky röntgenového pracoviska v Kremnici, je podľa hovorcu nemocnice Tomáša Kráľa vek a slabá vyťaženosť prístroja: „Analógový röntgenový prístroj, vyrobený v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, dnes už nespĺňa moderné štandardy v oblasti nízkej radiačnej záťaže a zobrazovacej kvality. Od začiatku roka 2015 bolo priemerne vykonaných iba 10 výkonov za deň, to je 7 pacientov denne. Na porovnanie nemocnica v Žiari nad Hronom vykoná denne približne 270 výkonov, teda 200 pacientov denne a nemocnica v Banskej Štiavnici 40 výkonov, čo je 30 pacientov denne. Nemocnica sa preto rozhodla poskytovať pacientom z Kremnice a blízkeho okolia oveľa kvalitnejšiu rádiodiagnostiku v žiarskej nemocnici. Celé rádiodiagnostické oddelenie je plne digitalizované, moderné prístroje typu röntgen, CT alebo mamograf dosahujú oveľa nižšie radiačné zaťaženie pre pacienta a vďaka kvalitnejším zobrazovacím schopnostiach lekári dokážu stanoviť presnejšiu diagnózu. Navyše nemocnica poskytuje v pracovných dňoch všetkým pacientom z tohto regiónu bezplatnú dopravnú zdravotnú službu.“

Obyvatelia mesta spísali petíciu

Ukončenie prevádzky röntgenového pracoviska v Kremnici opäť vyvolalo vlnu nevôle. Mesto zvolalo rokovanie s vedením nemocnice, na ktorom sa zúčastnili aj starostovia spádových obcí, lekári a odborná verejnosť. Obyvatelia mesta opäť spísali petíciu, ktorú podpísalo viac ako 1500 občanov. „Polikliniku v Kremnici využívame na všetky základné zdravotnícke ambulantné služby: všeobecné, stomatologické, chirurgické, interné. Domnievame sa, že zrušením röntgenologického pracoviska v Poliklinike v Kremnici by sa výrazne znížila kvalita zdravotníckych služieb v meste Kremnica. Možnosť operatívneho snímkovania je dôležitá najmä pre stomatologické a chirurgické výkony, ale nepochybne pomáha aj všeobecným lekárom a internistom pri ich práci. Z uvedených dôvodov žiadame, aby bolo zachované röntgenologické pracovisko v Poliklinike v Kremnici.,“ píšu členovia petičného výboru Milan Rybársky, Vlasta Gyureková a Peter Weiss. Nemocnica však ostáva neoblomná: „Celému tímu nemocnice úprimne záleží na všetkých jej pacientoch bez ohľadu na mesto alebo na obec, odkiaľ pochádzajú. Ich názor nám, prirodzene, nie je ľahostajný. V tomto prípade však neplatí, že bližšie je aj lepšie. Sme presvedčení, že takto zabezpečená zdravotná starostlivosť dosahuje oveľa kvalitnejšiu úroveň a je jednoznačne lepšou voľbou pre všetkých našich pacientov,“ zdôraznila Eva Páleníková, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom.

Nemocnica je ochotná prístroj predať za jedno euro

Jedinou možnosťou, ako uchovať röntgen v Kremnici je, zdá sa, ponuka na odkúpenie prístroja: „Ak by samotné mesto malo záujem udržať prevádzku starého röntgenového pracoviska v Kremnici za každú cenu a našlo by odborne spôsobilého prevádzkovateľa, nemocnica je ochotná postúpiť kompletné technické vybavenie a zázemie za jedno euro,“ povedala Eva Páleníková. Podľa primátora mesta Alexandra Ferenčíka však nie je reálne, aby mesto prevádzkovalo rádiodiagnostické pracovisko. „Nemáme na to odbornú spôsobilosť, ani kvalifikovaného prevádzkovateľa. To, že nám podarujú prístroj, ktorý sme už raz zaplatili, je síce pekné, ale nerieši to podstatu problému,“ hovorí Alexander Ferenčík.

Röntgen by mohla prevádzkovať psychiatrická nemocnica

Prevádzkovať röntgen by však možno mohla Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya. Zrušenie röntgenu, by totiž podľa námestníka riaditeľa psychiatrickej nemocnice Miroslava Fialu znamenalo nadmerné zaťaženie nemocnice, hlavne čo sa týka vynakladaných finančných prostriedkov na prevoz pacientov do Žiaru nad Hronom a stým súvisiace viazanie pracovných síl na doprovod. „Zriadenie pracoviska RTG v našom areáli by bolo nesmiernou výhodou pre našich pacientov, ale aj pre širokú verejnosť. Ale nastáva tu jeden problém, a to je, že vzhľadom na momentálnu finančnú situáciu v štátnom zdravotníctve nie sme schopní finančne vykonať úpravy priestorov, ktoré by vyhovovali takémuto pracovisku. V prípade, že by sa tieto finančné prostriedky na úpravu nami poskytnutých priestorov našli, naša nemocnica by nemala k zriadeniu takéhoto pracoviska v rámci Psychiatrickej nemocnice výhrady. Bude však potrebné zorganizovať stretnutie kompetentných,“ povedal Miroslav Fiala, podľa ktorého „približovanie sa“ žiarskej nemocnice pacientom, nabralo zrušením RTG opačný smer. Primátor Alexander Ferenčík záujem Psychiatrickej nemocnice privítal. Podľa neho by mesto poskytlo nemocnici súčasné priestory rádiodiagnostického pracoviska v poliklinike za výhodných podmienok. „Určite ešte budeme rokovať s nemocnicou v Žiari nad Hronom aj s Psychiatrickou nemocnicou v Kremnici, aby sme prístroj do doby jeho životnosti ešte využili,“ hovorí Alexander Ferenčík.

Silver Jurtinus

 

Zdieľať tento príspevok.