Kniha o kremnickej kameninovej továrni získala prestížnu cenu

Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2014 v kategórii menšia publikácia získala kniha História kremnickej kameninovej továrne. Prestížnu cenu si v Modre prevzala autorka knihy Valéria Solčániová.

kamenia_dekdDni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, Slovenským národným múzeom a Združením historických miest a obcí Slovenskej republiky. Ich cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestom dedičstve, prehĺbiť záujem verejnosti o jeho ochranu a rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

Továreň by mala práve 200 rokov

Slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva bolo spojené s odovzdávaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva. V kategórii menšia publikácia, drobná tlač, periodiká si cenu prevzala autorka knihy Valéria Solčániová: „Som nesmierne šťastná, lebo knihu prijali s dobrým ohlasom nielen Kremničania, ale aj odborníci. Toto prestížne ocenenie je ohodnotenie knihy po odbornej stránke, preto si ho veľmi cením. Myslím si, že je to súčasne významné ocenenie aj pre mesto Kremnica a práve v septembri 2015, keď si pripomíname 200 rokov od založenia kremnickej kameninovej továrne,“ hovorí laureátka.

Knihu vydala na vlastnú päsť a uspela

Valéria Solčániová knihu vydala v s pomocou sponzorov vo vlastnom náklade tisíc kusov, pritom polovica nákladu už je predaná. „Veľkú podporu som mala v mojej rodine. Jednoznačne za tým je môj manžel a moje tri dcéry, ktoré boli hnacím motorom. Vlastný náklad knihy navyše stál nemalé financie z vlastných zdrojov,“ priznáva autorka. Ohlas kniha má najmä u zberateľov kremnickej kameniny, ktorí knihu uvítali. „Oni si veľmi vážia, že okrem histórie továrne je tam spracovaný aj detailný katalóg výrobkov od jej samého vzniku. To bola sizyfovská práca,“ hovorí Valéria Solčániová. Kniha s katalógom výrobkov dokonca spôsobila zvýšenie cien výrobkov kremnickej kameninovej továrne. „Som v kontakte aj so starožitníkmi a výrobky kremnickej kameninovej továrne sú u zberateľov veľmi žiadané. Taniere s priemerom 30 centimetrov sa v súčasnosti predávajú za 150 až 200 eur, preto Kremničania, ktorí majú takéto výrobky doma, nech si ich len odkladajú, lebo ich cena bude stúpať,“ radí autorka. Pozitívne ohlasy na knihu prišli aj zo zahraničia, najmä maďarskí zberatelia kremnickú kameninovú továreň považujú tak trochu za svoju.

Po kamenine fajky

Počas práce na knihe o kremnickej kamenine spracovala aj históriu fajkovej továrne v Kremnici. Nevylučuje, že v budúcnosti vydá knihu aj o nej. „Fajkovú továreň mám spracovanú, potrebujem ešte urobiť hlbší výskum. Uvidíme do budúcnosti, bola by som veľmi šťastná keby sa mi to podarilo. Je to ale hudba budúcnosti a je to aj o peniazoch,“ uzatvára Valéria Solčániová.

 

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.