Mesto investovalo ďalších 86 tisíc eur do rekonštrukcií svojho majetku

Mesto investovalo ďalších 86 tisíc eur do rekonštrukcií svojho majetku

Nových 800 metrov asfaltového koberca na cestách, nová strecha na dome smútku, výmena podláh na radnici a rekonštrukcia strechy na budove knižnice sú aktuálne investície mesta do svojho nehnuteľného majetku.

Zatekajúca strecha na dome smútku bola opravená pred sviatkom Všetkých svätých. Rekonštrukciu realizovala firma Hanstav z Martina. Podľa riaditeľa technických služieb Petra Groscha strechu provizórne lepili dlhé roky. „Teraz bolo rozhodnuté, že strecha sa opraví celá. Na tento účel bolo vyčlenených 10 000 eur, ale vysúťažili sme cenu 7200 €. Strecha je celá pokrytá asfaltovým pásom a nanovo oplechovaná. Teraz vydrží ďalších desať rokov.“

Nový asfalt pokrýva približne 800 metrov ciest na uliciach Veternícka, Zechenterova a Dolná. Pokládku asfaltu v hrúbke 6 cm realizovala firma PAP Haus z Kremnice a celková cena prác bola 21 000 eur.

Ako cenu za titul v súťaži Kultúrna pamiatka roka získalo mesto v roku 2014 finančnú odmenu 8300 € od Nadácie SPP. Mesto bolo ocenené za obnovu a reštaurovanie verejných priestorov 1. nadzemného podlažia kremnickej radnice. Finančný príspevok bol určený na realizáciu ďalších prác na ocenenej budove a voľba padla na výmenu podláh v šiestich kanceláriách radnice. Konkrétne sa týkala kancelárie oddelenia školstva, kultúry a športu, troch kancelárií oddelenia výstavby a životného prostredia a dvoch kancelárií ekonomického oddelenia na prízemí. Výmenu podláh realizovala firma BB Business z Banskej Bystrice a celková cena bola dohodnutá na sumu 8700 €.

Najväčšou investíciou je rekonštrukcia zadnej časti strechy na budove knižnice. Obnovu krytiny a poškodených častí krovu realizuje firma S-ROOF z Janovej Lehoty a suma za opravu dosiahne 49 000 €. Práce v súčasnej dobe ešte prebiehajú a podľa zmluvy by mali byť ukončené najneskôr do konca kalendárneho roka.

 

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.