PRIPOMIENKOVÉ KONANIE JE UKONČENÉ.Záverečný účet mesta Kremnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

PRIPOMIENKOVÉ KONANIE JE UKONČENÉ.Záverečný účet mesta Kremnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015