Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok