Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 6.4.2016

Dotačná komisia zasadala dňa 6.4.2016

Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová

Zoznam žiadostí

o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

termín: 29.2.2016

Oblasť kultúra: 12.377,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 9.901,60 €

1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe 85%= 8.416,30 

číslo zmluvyOrganizácia Celkové  nákladyŽiadaná dotáciaSchválená  sumaCieľ projektu      
1/2016Bašta Musica2300800400Kremnická Bašta 2016 – cestovné
2/2016KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.150.00010.0005.000Kremnické gagy 2016-36.ročník- organizačno-technické zabezpečenie
3/2016Knižnica J. Kollára500250200Noc s Andersenom 2016 – 9.ročník
4/2016OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici1.5001.000500Prednášam teda som…2016 – ubytovanie

 

2. mestský alebo regionálny význam  5% = 495,10 €

3. celoslovenský alebo medzinárodný význam  5%= 495,10 €

4. mestský alebo regionálny význam  4%= 396,10 €

5. iné kultúrne podujatie  1%= 99 €

 

C/Fond kultúry 10% = 1.237,70 €

číslo zmluvyOrganizácia Celkové  nákladyŽiadaná  dotáciaSchválená  SumaCieľ projektu      
5/2016Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica1.340350100celoslovenské valné zhromaždenie Spoločenstva evanjeĺických žien
6/2016Knižnica J. Kollára5.0001.000300Nákup literatúry pre veľkých a malých
7/2016SOS Kremnica700490250Vydanie 2 čísel časopisu Kremnický letopis 2016
8/2016Slovenský zväz telesne postihnutých300225150Charitatívna činnosť „Od srdca k srdcu“-potraviny pre Jánsky guláš a vianočnú kapustnicu
9/2016Slovenský zväz protifašistických bojovníkov180135135„Úcta jubilejúcim členom ZO“- kvety, darčeky

 

OBLASŤ Telesná kultúra: 12.877,- €

A/Fond mládežníckeho športu = 3.992 €

číslo  zmluvyOrganizácia Celkové  nákladyŽiadan  SumaSchválená SumaCieľ projektu      
10/2016Mestský klub lyžiarov938Mládežnícky šport
11/2016SKI KLUB Kremnica841Mládežnícky šport
12/2016Športový klub futbalu1055Mládežnícky šport
13/2016Športový klub tenisu568Mládežnícky šport
14/2016TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel590Mládežnícky šport

     

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 3.992 €

číslo  zmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
15/2016Mestský klub lyžiarov3.5481.774500Elektrická energia –bunky na Skalke
16/2016Športový klub futbalu2.9742.2301.800Elektrická energia, voda – futbalové ihrisko
17/2016TJ Kremnica – kolkáreň550413413Elektrická energia – kolkáreň

                                                              

C/ Fond športových podujatí = 3.992 € 

číslo  zmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
18/2016Mestský klub lyžiarov4.0002.000500Majstrovstvá SR 5.2.-6.2.2016
19/2016Mestský klub lyžiarov10.0005.000500Veľká cena Kremnice 2016“ 26.2.-28.2.2016
20/2016Mestský klub lyžiarov5.0002.500500Slovenský pohár 17.1. a 14.2.2016
21/2016TJ Biela stopa Kremnica180.0009.9001.50043. ročník Biela stopa 29.1.-31.1.2016
22/2016TJ Kremnica, kolkársky oddiel400250150Reprezentácia v kolkárskej súťaži

                                                                                                                

D/ Fond športu = 901 €

Číslo  zmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
23/2016Mestský klub lyžiarov3.000500500Zabehni zdravie – Organizačno-technické zabezpečenie

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová                   Mgr. Alexander Sekaj, predseda dotačnej komisie

Zdieľať tento príspevok.