V sezóne 2014/2015 sa na úpravu bežeckých tratí vyzbieralo prostredníctvom nálepiek 2220,- €.

V sezóne 2014/2015 sa na úpravu bežeckých tratí vyzbieralo prostredníctvom nálepiek 2220,- €.

    V minulom roku mesto Kremnica zahájilo predaj nálepiek ako formu dobrovoľného príspevku na úpravu bežeckých tratí. V tohtoročnej sezóne mesto v projekte pokračovalo. Každý, kto si zakúpil nálepku v hodnote 5, 10, 20, 50 a 100 €, prispel na úpravu tratí v stredisku Kremnica – Skalka. V sezóne 2014/2015 sa vyzbieralo 2220,- €. Na samotnú výrobu nálepiek sa z vyzbieraných financií použilo 308,40€. Zostatok zo sezóny tvoril sumu 1882,20 €.

Zimná úprava tratí v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka v sezóne 2015/2016 sa uskutočňovala na základe zmlúv mesta Kremnica o zabezpečovaní úpravy turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí s dvomi partnermi  – s Mestským klubom lyžiarov a firmou BÚDA, s.r.o.

V zmluvách boli vyšpecifikované úseky, ktoré sa upravovali, rovnako boli ustanovené podrobnosti o tom, kedy upravovať trate, kto sú poverené osoby na komunikáciu za obidve zmluvné strany, cena a platobné podmienky za realizáciu.

Počas uplynulej sezóny, ktorá začala neštandardne neskoro v polovici januára, bola vyzbieraná suma 2 130,-. Predaj sa uskutočňoval v informačnom centre, v Relax centre na Skalke, v chate Hostinec, v predajni Cyklosante, v rozhodcovskej veži MKL a v hoteli Minciar.

Použitie prostriedkov vyzbieraných za nálepky zahŕňalo sumu 79,92 € na tlač nových nálepiek, čerpanie na samotnú úpravu tratí bolo vo výške 2 400,- €.

Okrem tejto sumy, použitej z vyzbieraných prostriedkov za nálepky, bolo z rozpočtu Kultúrneho a informačného centra zaplatených za úpravu tratí dodatočných  3 932,50 €, a to z nevyčerpaných prostriedkov na letnú údržbu tratí.

Do nasledujúcej sezóny je na špeciálnom účte Kultúrneho a informačného centra k dispozícii neminutá suma za nálepky vo výške 1 532,28 €.

Ďakujeme všetkým, ktorí kúpou nálepky prispeli na úpravu bežeckých tratí a umožnili tak Kremničanom a návštevníkom Kremnice užívať si kvalitne upravené bežecké trate v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka.

Zdieľať tento príspevok.