Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 1.6. 2016, zoznam žiadostí o dotácie

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 1.6. 2016, zoznam žiadostí o dotácie

Dotačná komisia zasadala dňa 1.6.2016

Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo,

Ospravedlnení: Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská

 

Zoznam žiadostí

o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

termín: 31.5.2016

 

Oblasť kultúra: 5.342,- €

 

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

 

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 3.801,60 €

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe 85%= 2.316,30 €
  2. mestský alebo regionálny význam 5% = 495,10 €
  3. celoslovenský alebo medzinárodný význam 5%= 495,10 €
  4. mestský alebo regionálny význam 4%= 396,10 €
  5. iné kultúrne podujatie 1%= 99 €

 

C/Fond kultúry 10% = 302,70 €

 

 

číslo zmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená SumaCieľ projektu      
1.24/2016Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica950300200Letný denný biblický tábor-cestovné, vstupné, materiál na tvorivé dielne

 

  

OBLASŤ Telesná kultúra: 2.522,- €

A/Fond mládežníckeho športu = 0 €

 

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 1.279 €

číslo zmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
2.25/2016Športový klub tenisu

800

500

500

Elektrická energia a voda 2016

                                                              

C/ Fond športových podujatí = 842 €

číslo zmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená Suma

Cieľ projektu      

3.

26/2016

FRST CREW Kremnica24.5003.2001.000BIG AIR v meste, Kremnica 2016 + zasnežovanie námestia – org.tech.zabezpečenie

                                                                                                                

D/ Fond športu = 401 €

Číslo zmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
4.27/2016TJ Kremnica – volejbalový oddiel1200500300Zasmečuj deťom zdravie – organizačno technické zabezpečenie

 

 

Mgr. Alexander Sekaj, predseda dotačnej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.