Smernica č. 4/2012 Poskytovanie stravných lístkov zamestnancom Mesta Kremnica Dodatok č. 6

Smernica č. 4/2012 Poskytovanie stravných lístkov zamestnancom Mesta Kremnica Dodatok č. 6

 

Smernica poskytovanie stravnych listkov

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Zdieľať tento príspevok.