Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vodič nákladného vozidla

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vodič nákladného vozidla

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:

 

Názov pracovného miesta:   vodič nákladného vozidla

Rozsah pracovného úväzku:   plný úväzok

 

Kvalifikačné predpoklady:                     

– stredné vzdelanie

 

Iné kritériá a požiadavky:

– vodičské oprávnenie skupiny B, C, T

– platný psychologický test

– strojnícky preukaz

– samostatnosť

– flexibilita

– dobré komunikačné a organizačné znalosti

– prax min. 5 rokov

 

Charakteristika pracovného miesta:

– vedenie a údržba nákladného vozidla

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť o prijatie do zamestnania

2. Štruktúrovaný životopis

3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, fotokópia strojníckeho preukazu

4. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Termín nástupu:       01. marca 2017

Zasielanie žiadostí do 15.02.2017

 

Kontaktná adresa:

Bližšie informácie o pracovnom mieste:

Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

Bc. Peter Grosch, vedúci odd. TS, kontakt: 045/674 29 51

e-mail: peter.grosch@kremnica.sk

E-mail: zuzana.lanckova@kremnica.sk
 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

Zdieľať tento príspevok.