Mesto Kremnica má nové logo

Mesto Kremnica má nové logo

Mesto Kremnica a jeho organizácie majú nové logo a vizuálny štýl. Sedemčlenná komisia vybrala víťazný návrh spomedzi 32 prihlásených dizajnov.

Do verejnej neanonymnej súťaže, ktoré Kultúrne a informačné centrum vyhlásilo 1. februára 2017, sa zapojilo 25 autorov zo všetkých kútov Slovenska. Komisia pre výber loga nakoniec vybrala ako víťazný návrh autora Juraja Chmuru. Juraj Chmura, pôvodom Kremničan, je grafik na voľnej nohe žijúci v Brne.

„Logo vždy nesie dôležité posolstvo, je to výrazový prostriedok, ktorý nepotrebuje slová, iba pocit, pochopenie a emóciu. Logo má spájať ľudí, vysvetľuje, akým životom mesto žije, čím sa môže pýšiť, aké škvrny času na ňom zostali po rokoch života…“ vyjadril sa autor loga v úvode dizajn manuálu.

Logotyp pozostáva z dvoch častí – loga a názvu mesta. Logo a názov môže byť použitý horizontálne  alebo vertikálne. Názov mesta je vysádzaný fontom Pangram Regular. V prípade horizontálneho použitia je názov mesta fixne umiestnený po pravej strane loga, vo vertikálnom použití je názov mesta fixne umiestnený pod logom. Súčasťou logotypu je nový slogan Kremnica – mesto príbehov.

Logu dominuje zlatá farba, jej výber vychádza z histórie mesta. Zlatá farba má ambíciu sa výrazne odlíšiť od log iných miest. Jednofarebné logo vytvára priestor pre použitie rôznych podkladov.

Logo vyjadruje spojenie silnej dominanty mesta s prvkami, ktoré Kremnicu v minulosti preslávili. Tvar loga nápadne pripomína vežu Mestského hradu s hodinami, ktorú vidieť z každej svetovej strany. Práve hodiny a čas autor vníma ako posolstvo mesta, kruhové hodiny parafrázujú mincu. V konečnom dôsledku je však na každom z nás, ako si to vysvetlí a aké pocity to v ňom zanechá.

Dizajn manuál – prezrite si kompletný dizajn manuál mesta Kremnica

Nevíťazné logá

Zdieľať tento príspevok.