OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:
Názov pracovného miesta:      sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zeleni
Rozsah pracovného úväzku:  plný úväzok; 7,5 hod denne

Kvalifikačné predpoklady:
– základné príp. stredoškolské vzdelanie

Iné kritériá a požiadavky:
– vodičské oprávnenie skupiny B
– skúsenosti s prácou s krovinorezom
– skúsenosti s prácou s motorovou pílou vítané

Charakteristika pracovného miesta:
– sezónna práca na oddelení mestskej zelene: údržba a úprava verejnej zelene, kosenie, starostlivosť o zeleň v meste

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
4. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Termín nástupu:       máj  2017  
Zasielanie žiadostí do 26.04.2017

 

Kontaktná adresa:                                          Bližšie informácie o pracovnom mieste:
Mestský úrad Kremnica                                Ing. Andrea Mutňanská
Štefánikovo námestie 1/1                              vedúca oddelenia mestskej zelene
967 01  Kremnica                                            kontakt: 045/6744 620 
E-mail: zuzana.lanckova@kremnica.sk     e-mail: andrea.mutnanska@kremnica.sk

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta          

Zdieľať tento príspevok.