Videozáznam z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 24.4.2017