Kremnický šach prechádza zmenami

Kremnický šach prechádza zmenami

2. júna sa uskutočnilo valné zhromaždenie Šachového klubu Mestské lesy Kremnica. Prítomní účastníci zhodnotili uplynulú sezónu. Ocenili, že sa po dlhej dobe podarilo zaistiť dve družstvá v dvoch súťažiach. Vzali sme na vedomie fakt že A družstvo zostúpilo v súťaži do 4. ligy, čo však nebolo brané ako tragédia, ale boli prijaté opatrenia na opätovný postup do tretej ligy. Časť rokovania bolo venované práci s mládežou a vyzdvihli sa výsledky 9 ročného Samka Zemana. Najmä jeho 18. miesto na Majstrovstvách Slovenska.

Najdôležitejšie rozhodnutie bolo schválenie nového názvu klubu a nových stanov. Po schválení Ministerstvom vnútra budú kremnický šachisti hrať pod novým názvom Šachový klub Postoj.sk Kremnica.

Prítomní členovia vzali na vedomie informáciu o zasadnutí Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu v Kremnici. Okrem iných dôležitých rozhodnutí padlo rozhodnutie, že sa z Františkánskeho kláštora bude realizovať projekt Siene šachovej slávy. Kremnickí šachisti v spolupráci s SŠZ sa budú na projekte aktívne podieľať.

Na záver pozvánka – 5. augusta posledná akcia pod starým názvom. Šachový klub Mestské lesy Kremnica usporiada ďalší ročník Memoriálu MUDr. Kazimíra Kvietka v divadelnej sále v Kremnických Baniach.

Norbert Boldiš

Zdieľať tento príspevok.