Zber drevného odpadu

Zber drevného odpadu

Mestský úrad v Kremnici v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č.4/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  oznamuje občanom mesta Kremnica , že dňa

21.novembra 2017 ( t. j. v utorok) sa uskutoční zber drevného odpadu.

Zber je určený pre občanov mesta Kremnica, ktorí nemôžu tento odpad skompostovať, alebo použiť ako palivo.

Konáre je potrebné upraviť na dĺžku max. 2m a pevne zviazať do balíkov s ručne manipulovateľnou hmotnosťou a vyložiť pred dom na viditeľné miesto v určenom termíne zberu.

Konáre, ktoré budú vyložené pred dom po termíne zberu, alebo nebudú v balíkoch určených rozmerov, nebudú odvezené.  Prosíme občanov mesta, aby konáre do tohto termínu skladovali na svojich pozemkoch.

Ing. Andrea Mutňanská
oddelenie mestskej zelene

Zdieľať tento príspevok.