6. zmena rozpočtu mesta na rok 2017

6. zmena rozpočtu mesta na rok 2017