Zápisnica č. 4/2017 zo zasadnutia mimoriadnej Komisie dotačnej, konaného dňa 08. novembra 2017