Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 21.2. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Martin Kapšo, Zdeno Gális,  Alexander Ferenčík, Veronika Chrienová,

Program:

 1. Informácia o výške príspevku na úpravu tratí
 2. Informácia o projekte Jarabica
 3. Informácia o oslavách 690. výročia založenia mesta Kremnica
 4. Rôzne

Prítomných členov komisie privítal predseda p. Kapšo.
Ing. Tileschová na úvod  informovala o výške príspevkov, ktoré boli od 20. januára vyzbierané, a to v sume  9 800,- €. V tejto súvislosti stúpli aj náklady na úpravu tratí, po skončení sezóny budú  vyhodnotené príjmy aj použitie prostriedkov. P. Primátor v tejto súvislosti povedal, že je potrebné na Skalke riešiť infraštruktúru pre bežkárov. Vyvinul iniciatívu smerom ku sanitárnym kontajnerom a tiež priestorom na prezliekanie. Zvažuje prenájom alebo nákup takýchto zariadení.

P. Chrienová informovala o projekte Jarabica Mestských lesov. Práce budú zahájené podľa počasia a postupne bude vybudované parkovisko, obnovené náučné banské chodníky, dobudované informačné tabule. Ďalej sa počíta s vybudovaním včelnice, kde budú môcť návštevníci vojsť, zvernice, altánku na Kalvárii. To je ale projekt na nasledujúce roky.
P. Chrienová tiež informovala o novej web stránke www.690.kremnica.sk, kde budú informácie o podujatiach v rámci osláv 690. výročia vzniku mesta Kremnica. Oslavy vyvrcholia 15. 9. 2018 hudobným programom na námestí, honosným historickým sprievodom, ktorý odprevadí predstaviteľov mesta na slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva na Mestskom hrade. Nasledovať bude koncert Aurumque. Hudobný program na námestí začne o 17,00 hod, otvorí ho kapela Virvar, zahrá tiež HEX, Hrzda a po lampiónovom sprievode večer na námestí ukončí Queenmania. Po skončení programu na námestí bude ešte pokračovať zábava v kine Akropola. V kine bude aj koncert rappera Ega, a to v piatok 14. 9.

Na slávnostnom zasadnutí MsZ budú ocenení ľudia na základe ich prínosu pre mesto Kremnica. Členovia komisie podali  nasledovné návrhy: Pani Marianna Novotná, Peter Michalica, Rudolf Čillík, Darina Salátová, Boris Banáry. Oslovené budú aj ďalšie komisie a subjekty v meste, aby navrhli ďalšie osoby na ocenenie.

 1. primátor informoval o ponuke od majiteľa kúpaliska Katarína na prenájom za 1 €. Otázka otvorenia kúpaliska na letnú sezónu je zatiaľ nezodpovedaná.
 2. Kapšo prezentoval ponuku a možnosť vytvorenia 3 D modelov neexistujúcich pamiatok, napr. Kostola Nanebovstúpenia Panny Márie, príp. modelov historických výjavov a udalostí. Znamenalo by to umiestnenie informačnej tabuľky o tejto udalosti, zapožičanie 3 D okuliarov a stiahnutie QR kódu do mobilu a tak možnosť virtuálnej prehliadky daného objektu. Bola by to absolútna atrakcia a jedinečnosť. Pozná firmu v Čechách, ktorá sa týmto zaoberá.
  P. Tileschová zistí podrobnosti, možnosti a cenu takého projektu.
  P. Kapšo – ako poslanec navrhol, aby boli občanom doručené ofrankované obálky, v ktorých by mohli na mestský úrad doručiť pripomienky k životu v meste, vyjadriť svoju nespokojnosť.
 3. Ceferová informovala o rokovaní v Banskej Bystrici – s primátorom Noskom a p. Šabom ohľadne úpravy tratí. Výsledkom je myšlienka podať projekt na VÚC ako mestá Kremnica a Banská Bystrica s cieľom zakúpiť dva skútre. Spolupráca pri úprave tratí s mestom Banská Bystrica je výborná, v prípade potreby sú vždy ochotní pomôcť a nenárokujú si na žiadnu časť dobrovoľných príspevkov, ktoré sa vyberajú na našej strane Kremnických vrchov.

 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Tileschová

Zdieľať tento príspevok.