Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia dotačnej komisie dňa 07. marca 2018

Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia dotačnej komisie dňa 07. marca 2018

                                                                                                                            

Dotačná komisia zasadala dňa 7.3.2018 o 15:30hod.

Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Eva Hrončová, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo

Ospravedlnený: –

Zoznam žiadostí

o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

termín: 28.2.2018

 

Oblasť kultúra: 17.377,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.737,70,- €          

 

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 13.901,60,- € (2.700 € presunúť do položky C/fond kultúry zostatok = 901,60 €        

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe 85%= 11.816,36 ,- €
 

P.č.

číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

Náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

suma

Cieľ projektu
1 

1/2018

OZ RZ – pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 

1.500

 

1.000

 

700

Prednášam teda som…2018 – ubytovanie, Termín realizácie: 17.18.19.20. máj 2018
 

2

 

 

2/2018

 

Občianske združenie Múzeum Gýča

 

 

141.000

 

 

7.500

 

 

7.500

Európsky Festival humoru a satiry 38. ročníka Kremnické gagy 2018- organizačno-technické zabezpečenie (ubytovanie umelcov, hostí a účastníkov, tvorba vizuálna, propagácia a grafické služby, produkčné a administratívne služby). Termín realizácie: 24.-25.-26.august 2018
 

3

 

 

3/2018

 

 

OZ Bašta Musica

 

 

1.750

 

 

500

 

 

500

Kremnická Bašta  –hudobné leto 2018  – cestovné, honoráre, strava a ubytovanie, prenájom techniky, reklama, propagácia, administrácia, distribúcia…) Termín realizácie: 29. jún až 31. august 2018 (Všetky podujatia budú organizované pod logom 690. výročia mesta)

 

  1. mestský alebo regionálny význam 5% = 695,08 ,- €
 

P.č.

číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

Náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

4

 

 

4/2018

 

Knižnica Jána Kollára, Kremnica

 

3.500

 

1.500

 

500

Kultúrno-výchovná činnosť v Knižnici J.Kollára –autorské besedy, ZOO olympiáda, moderované podujatia pre deti na podporu čítania, Noc s Andersenom, Kreatívna knižnica–organizačno-tech. zabezpečenie
 

5

 

 

5/2018

 

Kremnica región – združenie turizmu, o.z.

 

19.600

 

784

 

700

Kremnická Jazzda 2018, (honoráre pre účinkujúcich, propagačné materiály, internetová propagácia, služby grafika, prenájom svetelnej aparatúry a zvukovej aparatúry, služby technického zabezpečenia, služby moderátora). Termín realizácie: 05. -07.07.2018.

 

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam 5%= 695,08 ,- €  
 

P.č.

číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

Náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

6

 

 

 

OZ RZ – pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici

 

5.000

 

3.500

 

0

Reprezentácia mesta Kremnica a Slovenska na International childrens theatre festival 2018, – letenky, poistenie, očkovanie, víza, scénografia k predstaveniu. Miesto realizácie: Kathmandu – Nepál. Termín realizácie: 24. – 31. máj 2018

 

  1. mestský alebo regionálny význam 4%= 556,06 ,- €
P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

 

7

 

 

 

 

6/2018

 

 

 

RINGBÜRGER, s.r.o., Kremnica

 

 

20.000

 

 

2.000

 

 

400

Kremnická slávnosť vína 2018 (sprievodné kultúrne akcie, propagácia, priame náklady na výrobu pohárov, vínnych pasov, tašiek, výroba mincí (kupónov) Toliar, ubytovanie, stravovanie, sprievodný program pre vinárov, vínne pasy pre sponzorov, preplatenie kupónov vinárom). Termín realizácie: 17. november 2017.
  1. iné kultúrne podujatie 1%= 139,02 ,- €               

 

C/Fond kultúry 10% = 1.737,70 ,- € (navýšenie položky C/ o 2.700 €: z položky A) zostatok= 741,70 €        

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

8

 

7/2018

Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia 

300

  

300

Charitatívna činnosť „Od srdca k srdcu“ – potraviny pre Jánsky guláš a vianočnú kapustnicu pre sociálne slabých, osamelých, chorých, bez domova a imobilných občanov mesta Kremnica
9 

8/2018

Farnosť Kremnica, Rímskokatolícka cirkev sv. Františka z Assisi 

3.100

 

496

 

496

Detský letný tábor 1.-9.roč.-ubytovanie + strava, cestovné (Lazy pod Makytou). Termín realizácie: 1.-7.7. 2018
10 

9/2018

Knižnica Jána Kollára, Kremnica4.5001.000200Doplnenie knižničného fondu o novovychádzajúce tituly pre všetky cieľové skupiny používateľov
 

 

11

 

 

 

10/2018

 

 

SOS Kremnica, občianske združenie

 

 

 

10.000

 

 

 

3.500

 

 

2.500

Vydanie monografie Kremnica v ranom novoveku – Štúdie z dejín mesta v 16. – 18. storočí. Monografia bude vydaná k 690. výročiu mesta Kremnica (v reprezentatívnom prevedení) a má priniesť nové poznatky z dejín mesta v období raného novoveku. (honorár autora, odborná recenzia textu, jazykové korektúry, preklad resumé do angličtiny, grafické práce – „zalomenie“ knihy, tlač knihy).
 

12

 

11/2018

 

Pes a mačka v ohrození

 

1.360

 

760

 

200

„Pomôžme im, ony pomôžu nám“ – ochytávať a následne sterilizovať túlavé mačky a fenky, zhotoviť aspoň 2 nové voliery + výbehy, krmivo, liečivá.

                                                                                                                            

Dotačná komisia:

Schválená suma pre SOS Kremnica, občianske združenie bude poskytnutá až po písomnom vyjadrení občianskeho združenia, či bola splnená zmluva č. 42/2017 Vyhotovenie a inštalácia pamätnej tabule pripomínajúcej významné medzníky v živote Klubu Labyrint a celej spoločnosti (1967-1989).

OBLASŤ Telesná kultúra: 17.877,- €

    A/Fond mládežníckeho športu 31% = 5.541,87  ,- €  

P.č.

 

číslo

zmluvy

OrganizáciaSchválená

Suma

Cieľ projektu
1312/2018ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica800Mládežnícky šport
1413/2018TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel141,87Mládežnícky šport
1514/2018Športový klub futbalu Kremnica1.932Mládežnícky šport
1615/2018SKI KLUB Kremnica1.472Mládežnícky šport
1716/2018Mestský klub lyžiarov Kremnica1.196Mládežnícky šport

                                                

B/ Fond úhrady nákladov na energie 31% = 5.541,87,- €      

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
1817/2018ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica800500500Náklady na energie – voda a elektrická energia
1918/2018TJ Kremnica – kolkáreň484363363Kolkáreň – elektrická energia pre rok 2018
2019/2018Športový klub futbalu Kremnica1.9901.4911.700Elektrická energia, voda – futbalové ihrisko
21 

20/2018

 

Mestský klub lyžiarov Kremnica

 

4.894

 

2.447

 

1.200

Elektrická energia  pre vykurovanie sociálnych buniek Skalka

                                                                                                                              

C/ Fond športových podujatí 31%= 5.541,87,- €      

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
22 

21/2018

TJ Kremnica, kolkársky oddiel520330+190-520250Reprezentácia mesta v kolkárskej súťaži 2018 – jarná časť– 330 (cestovné), 190 (drobné opravy)
 

 

 

23

 

 

 

 

22/2018

 

 

TJ Biela stopa o.z. Kremnica

 

 

55.000

 

 

5.000

 

 

2.000

Po tratiach bielej stopy – (Biela stopa, Cross country cross a nočné preteky, Horský bicyklový maratón a polmaratón, Horský krosový beh maratónu a polmaratónu a chôdza s palicami, Horský beh na 11 km). Termín realizácie: 1.1.2018 – 31.12.2018
 

 

24

 

 

23/2018

 

Mestský klub lyžiarov Kremnica

 

4.000

 

2.000

 

500

Slovenský pohár – 13. – 14. 1. 2018 –Usporiadanie Majstrovstiev SR 2018 v behu na lyžiach v kategóriách žiactva, dorastu, juniorov a dospelých v bežeckom lyžovaní.
 

25

 

24/2018

 

Mestský klub lyžiarov Kremnica

 

8.000

 

4.000

 

1.000

Veľká cena Kremnice 2018 – 17.-18.3.2018 – organizačno –technické zabezpečenie

                                                                                                                 

D/ Fond športu 7%= 1.251,39,- €       

P.č.Číslo

Zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

26

 

25/2018

 

TJ Kremnica

400200200Zakúpenie športového zaradenia a lavičiek do posilňovne oddielu.
 

 

 

27

 

 

 

 

26/2018

 

 

 

Horská služba Kremnické vrchy

 

 

1.850

 

 

850

 

 

400

Asistencie a organizovanie podujatí pre mládež Horskou službou Kremnické vrchy – „Výchova detí k bezpečnému pohybu na horách a k zdravému pobytu v prírode…“ (nákup zariadenia pre realizáciu športových a poznávacích akcií pre deti a mládež). Termín realizácie: celoročne, podľa požiadaviek ZŠ, KIC a mesta Kremnica.
 

 

28

 

 

 

27/2018

 

 

Mestský klub lyžiarov Kremnica

 

1.500

 

500

 

400

Zabehni zdravie – organizačno –technické zabezpečenie (náklady spojené s realizáciou projektu, značenie tratí, zakúpenie oblečenia s motívom podujatia vo farbách mesta Kremnica). Termín realizácie: 12.05.2018
 

 

29

 

 

28/2018

 

 

Kremnický klub zlatokopov

 

844

 

350

 

200

Kremnická Zlatinka 2018-organizačno technické zabezpečenie (prenájom RZ Ihráč Píla, ceny, technické zabezpečenie súťaže, občerstvenie). Termín realizácie: 16.06.2018

 

 

Zapísala: Ing. Jana Bieleschová                                                                        Mgr. Alexander Sekaj, predseda dotačnej komisie

Zdieľať tento príspevok.