OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obec – mesto – mestská časť1) Kremnica

Obecné – Mestské – Miestne zastupiteľstvo) v Kremnici
podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
uznesením č. 73/1808 zo dňa 17.8.2018 určilo, že Obecné – Mestské – Miestne)
zastupiteľstvo v Kremnici
bude mať celkom 11 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode
utvorenom pre celú obec – mesto – mestskú časť.)

V Kremnici dňa 17.8.2018

 

Zdieľať tento príspevok.