Oznámenie

Mesto Kremnica v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zverejňuje počet obyvateľov mesta,

ktorý súvisí s počtom voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Kremnici a voľby primátora mesta Kremnica.
Ku dňu 10. júla 2018 bolo prihlásených 5 020 obyvateľov a podľa prílohy č. 1 citovaného zákona v rámci kategorizácie miest od 2 001 – 20 000 obyvateľov,

potrebný počet podpisov voličov na petícií je 200.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.