Vymenovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie