Vážení daňovníci miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

Vážení daňovníci miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

Mesto Kremnica ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad týmto pripomína občanom mesta – daňovníkom, že do 30.9.2018 je potrebné uhradiť druhú splátku miestnych daní.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2018 ešte neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 30.9.2018, a to buď zaplatením v pokladni Mestského úradu v Kremnici č.d. 2, alebo na bankový účet mesta a vyhli sa tak prípadným sankciám.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na ekonomickom oddelení Mestského úradu v Kremnici č.d. 3 alebo na tel. číslach 045/228 97 40, 045/228 97 29.

 

Zdieľať tento príspevok.