Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby do Obecného – Mestského – Miestneho1) zastupiteľstva

v Kremnici.

Obec – Mesto – Mestská časť1) Kremnica   uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného – mestského – miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 1. Dušana Batisová, 45 r., výpravkyňa ŽSR, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 2. Miloš Bíreš, 51 r., THP, nezávislý kandidát
 3. Norbert Boldiš, 55 r., strojník, nezávislý kandidát
 4. Iveta Ceferová, 53 r., referentka UPSVaR, nezávislá kandidátka
 5. Štefan Drozd, 54 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
 6. Tibor Ferenčík, PaedDr., 69 r., chatár, nezávislý kandidát
 7. Peter Gregáň, 39 r., konštruktér nábytku, Národná koalícia
 8. Tomáš Heriban, Ing., 29 r., SZČO, nezávislý kandidát
 9. Ondrej Horváth, Mgr., 32 r., projektový konzultant, nezávislý kandidát
 10. Radovan Junas, MUDr., MHA, 47 r., lekár, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Silver Jurtinus, Mgr., 39 r., mediálny konzultant, Spolu – občianska demokracia
 12. Martin Kapšo, Mgr., 27 r., key account manager, nezávislý kandidát
 13. Maroš Kraml, 47 r., robotník, Smer – sociálna demokracia
 14. Martin Novodomec, Mgr. Ing., 36 r., ekonóm, analytik, Kresťanskodemokratické hnutie
 15. Andrej Pavlikovský, 34 r., elektrotechnik, nezávislý kandidát
 16. Dušan Privalinec, 40 r., technickohospodársky pracovník, nezávislý kandidát
 17. Michal Romanovský, 44 r., majster, Smer – sociálna demokracia
 18. Alexander Sekaj, Mgr., 46 r., učiteľ, nezávislý kandidát
 19. Roman Szabó, 41 r., vedúci autodopravy, Slovenská národná strana
 20. Klára Štroffeková, Mgr., 54 r., učiteľka hudby, Kresťanskodemokratické hnutie
 21. Ingrid Trokšiarová, 44 r., obsluha čerpacej stanice, nezávislá kandidátka
 22. Viera Vaská, Ing., 62 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
 23. Marián Vojtko, DiS.art., 45 r., učiteľ ZUŠ, nezávislý kandidát
 24. Janka Volková, Ing., 39 r., chemická inžinierka, key account manager, nezávislá kandidátka
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.

V Kremnici
Dátum: 18.9.2018

  
  
   

 

Zdieľať tento príspevok.