Africký mor ošípaných AMO u domácich ošípaných a diviakoch