Žiadosť o súhlas s vykonávaním banskej činnosti špecifikovanej v priloženom POPD