POMOC RODINE MAZÚROVEJ

POMOC RODINE MAZÚROVEJ

Starosta obce Nevoľné

VÁS CHCE POŽIADAŤ O POMOC RODINE MAZÚROVEJ Z OBCE NEVOĽNÉ , KTORÁ PRIŠLA O STRECHU NAD HLAVOU PRI POŽIARI ,
č.ú. SK80 5600 0000 0012 8389 2006 , účet bol vytvorený obcou Nevoľné . Vopred všetkým ďakuje.

Zdieľať tento príspevok.