Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene

V Kremnici, 12. februára  2019

 

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:

 

Počet voľných pracovných miest:            7

Názov pracovného miesta:                         sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene

Rozsah pracovného úväzku:                      plný úväzok; 7,5 hod denne

Informácia o výške platu:                          minimálne 520,00 Eur/mesačne

Kvalifikačné predpoklady:
– základné

– stredoškolské vzdelanie

Iné kritériá a požiadavky:


Charakteristika pracovného miesta:

– sezónna práca na oddelení mestskej zelene: údržba a úprava verejnej zelene, kosenie, starostlivosť o zeleň v meste, sadenie, okopávanie, vyhrabávanie trávnikov, výsadba, polievanie kvetinových záhonov

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
4. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov

Termín nástupu:      01.04.2019               Zasielanie žiadostí do 08.03.2019

 

Kontaktná adresa:                                               Bližšie informácie o pracovnom mieste:
Mestský úrad Kremnica                                     Ing. Andrea Mutňanská
Štefánikovo námestie 1/1                                  vedúca oddelenia mestskej zelene
967 01  Kremnica                                                kontakt: 045/670 06 25
E-mail: zuzana.lanckova@kremnica.sk         e-mail: andrea.mutnanska@kremnica.sk

                                                                                                                                            

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta                      

Zdieľať tento príspevok.