Tradícia Veľkonočného vajca pokračuje

Tradícia Veľkonočného vajca pokračuje

V minulom čísle Kremnických novín sme uverejnili zámer presunúť tradičnú karnevalovú rozlúčku so snehom späť na Skalku a zároveň ju urobiť skôr, počítali sme s termínom 9. marec, odtiaľ pramenil aj nový názov podujatia Neveľkonočné vajce. Skalní a pôvodní organizátori Veľkonočného vajca však boli s týmto rozhodnutím spokojní len na 50 %. Ocenili snahu vrátiť podujatie tam, kde vzniklo, termín však podľa nich musí zostať veľkonočný. Prevzali teda iniciatívu a podujatie sa bude konať tradične na Veľkonočnú nedeľu. Po staronovom ste teda vo sviatočné nedeľné dopoludnie pozvaní na Skalku.

Zdieľať tento príspevok.