Pozvánka na zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy 2019