Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu

Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu