Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu 2019

Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu 2019