„Záleží mi na mojom okolí?“ – Mesto Kremnica ocenilo najaktívnejších občanov

„Záleží mi na mojom okolí?“ – Mesto Kremnica ocenilo najaktívnejších občanov

“Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý”. (Seneca)                                       

                Poslednú marcovú stredu mesto Kremnica ocenilo obyvateľov, ktorí sa v roku 2018 pričinili o zveľadenie okolia svojich bydlísk  a verejných priestranstiev. Táto dobrovoľná občianska iniciatíva sa hodnotí už viac ako 20 rokov práve v jarnom období.  Na slávnostné vyhodnotenie bolo pozvaných 73 občanov. Ocenenia sa odovzdávali v 4 kategóriách: rodinné domy, bytové domy, verejné priestranstvá a vianočná výzdoba. Hodnotiaca komisia sa stretla počas roka niekoľkokrát. Na svojich potulkách mestom prešla takmer všetky najobývanejšie ulice, ale zašla aj do menej nápadných a skrytých zákutí a dvorov. Vlaňajšie leto bolo suché a teplotne nadpriemerné. Udržiavať v sviežosti celoročnú kvetenu je z hľadiska spotreby vody pre obyvateľov čoraz náročnejšie. Napriek tomu práve ich zásluhou ulice a sídliská kvitli už od jari až do prvých jesenných mrazov. Niektoré lokality boli zakvitnuté viac, iné menej. Objektívne tu však nemožno merať jedným metrom. V niektorých častiach mesta sa obyvatelia domov starajú o zeleň celé leto, záhony sú príkladne udržiavané po celý rok. Inde tomu tak nie je a aj muškáty na oknách sú len vzácnosťou. Nie práve každý má možnosti, dostatok času, alebo sú iné prekážky. Preto vždy poteší, keď sa zrazu objaví niečo nové, pozoruhodné, čo tu predtým nebolo. Aj vianočná výzdoba je záležitosťou veľmi individuálnou a ťažko sa hodnotí. Každý preferuje niečo iné.  Niekto má rád čo najviac rozblikané farebné okná, túto zimu sa dokonca objavili na domoch už aj celoplošné farebné projekcie, a niekto radšej uprednostní skromnejšiu výzdobu z prírodných materiálov. Tej tradičnej – čečinovej dáva prednosť aj hodnotiaca komisia. Niekedy je menej viac. Sviatočnú náladu počas Vianoc asi viac umocnia vkusne naaranžované okná ako agresívne svetlá blikajúce do noci.

  1. marca si v Radnej sieni mestského domu pozvaní občania prevzali z rúk primátora a hodnotiacej komisie ďakovné listy a drobné darčeky. Aj touto cestou im ešte raz ďakujeme za ich snahu a osobný voľný čas, ktorý venovali nášmu krásnemu mestu. A vám všetkým, ktorí ste v tomto období vyhodnotení neboli, ale aj napriek tomu celoročne zveľaďujete a skrášľujete okolie svojich príbytkov, či aj zanedbané verejné priestranstvá, sa chceme veľmi úprimne poďakovať. Za vašu snahu a osobnú  iniciatívu urobiť niečo navyše aj pre ostatných, nielen pre seba. Prajeme vám veľa trpezlivosti, zdravia a tvorivej radosti pri starostlivosti o zeleň vo vašom okolí.

 

VYHODNOTENIE ZELENE ZA ROK 2018

v kategórii BYTOVÝ DOM boli ocenení:

Schwarzová Alena – Jula Horvátha 902/34, Pajunková Libuša – Veternícka 112/9, Kapustová Helena – Angyalova 478/6,

Zábradi Karol – Zámocké nám. 575/15, Fecková Jana – Jána Kollára 545/9

ĎAKOVNÝ LIST: Mária Osvaldová  – Jula Horvátha 905/40, Zandtová Bernardina – Jula Horvátha 904/38, Zaťková Zuzana – Jula Horvátha 955/96, Kapustová Vlastimila  –  Jula Horvátha 955/96, Murgačová Jana – Jula Horvátha 955/94, Kohútová Marta – Jula Horvátha 956/100, Grendárová Eva  – Dolná 54/31, Ďurianová Tatiana – Továrenská 648/5, Luptáková Erika – Továrenská 648/5, Holičková Katarína – Zlatá 624/59, Speváková Janka – Zlatá 624/59, Rahlová Vladimíra – Zlatá 628/4, Smyková Lívia – Jula Horvátha 903/36, Tučeková Renáta – Jula Horvátha 903/36, Blaškovičová Iveta – Matunákova 379/6, Kostíková Nadežda – S. Chalupku 298/51, Dzúrová Stanislava – S. Chalupku 298/51, Kanalová Jana – S. Chalupku 298/49

POĎAKOVANIE A POCHVALA patrí týmto občanom: Čechová Eva – Jula Horvátha 928/86, Kubischová Anna – Jula Horvátha 928/88, Mališová Darina – Jula Horvátha 928/88, Slezák Milan – Jula Horvátha 928/86, Krenková Ivana – Jula Horvátha 905/40/D, Balážová Eva – Jula Horvátha 905/40/C, Filandová Jarmila – Jula Horvátha 905/40/C, Neuschl Róbert – Jula Horvátha 905/40/D, Kaštierová Jana – Jula Horvátha 904/38, Králiková Eva – Jula Horvátha 904/38, Martina Horvátová – Jula Horvátha 904/38, Chrienová Soňa – Jula Horvátha 904/38, Ivanová Eleonóra – Jula Horvátha 904/38, Gretschová Tamara – Jula Horvátha 904/38, Žabková Heidy – Jula Horvátha 904/38, Kováčová Anna – Jula Horvátha 957/102, Karasková Júlia – Jula Horvátha 957/102, Neuschlová Oľga – Jula Horvátha 957/ 104, Sitarčík Slavomír – Jula Horvátha 955/94, Privalincová Helena – Veternícka 111/7, Slašťanová Viera – Veternícka 111/7, Trginová Monika – Dolná 56/35, Kánová Anna – Matunákova 380/8, Zobanová Martina – Matunákova 377/2, Murgačová Rozália – Zlatá 624/59, Bérešová Jaroslava – ČSA 189/13

 

v kategórii RODINNÝ DOM boli ocenení:

Rysová Anna – Veternícka 130/45, Verešová Ľuba – Ľ. Štúra 683/15, Knappová Pavlína – Angyalova 466/85, Kubišová Alžbeta – Veternícka 148/24, Polášková Nikoleta – Zámocké námestie 1242

ĎAKOVNÝ LIST: Mališová Helena – Veternícka 111/7, Fuseková Anna – Veternícka 166/60, Flešková Mária – Veternícka 172/72, Tatiana a Pavel Plavcovci – Veternícka 176/80, Groschová Viera – Veternícka 1504/64B, Martincová Mária – Veternícka 61/94, Cinkaničová Eva – Zlatá 623/57, Cinkaničová Petra – Zlatá 623/57, Berčíková Marcela – Zlatá 620/51, Volková Zdenka – Banská cesta 816/10, Šopoňová Tatiana – Ľ. Štúra 685/4, Eva Škandíková – Ľ. Štúra 679/7, Koreňová Ivana – Ľ. Štúra 680/9, Balážová Mária – Zlatá 644/38, Daniela a Peter Sýkorovci – ČSA 248/26, Marta a Jozef Krajčiovci – ČSA 246/22, Schmidtová Anna – ČSA 244/18, Ivaničová Iveta – Angyalova 481/12, Katarína a Peter Luptákovci – P. Križku 385/32, Urblíková Miroslava – ČSA 252/34, Anna a Norbert Švandovci – ČSA 255, Šuhajová Jana – S. Chalupku 308/2, Elena a Jozef Hrmovci – S. Chalupku 318/22, Majerová Mária – S. Chalupku 316/18, Podolcová Daniela – Zlatá 614/39, Kuzmická Elena – Zlatá 613/37, Šípošová Anna – Veternícka 973/59

POĎAKOVANIE A POCHVALA patrí týmto občanom: Erneková Mária – Veternícka 167/62, Katarína a Juraj Varhaňovskí – Veternícka 171/70, Brunnerová Eva – Zlatá 622/55, Vítková Alžbeta – Ľ. Štúra 678/5, Tatár Pavel – Zechenterova 374/60, Pittnerová Matilda – S. Chalupku 310/6, Pobjecká Lenka – S. Chalupku 281/13, Sláviková Monika – S. Chalupku 943/70, Dobiasová Darina –  Rumunskej armády 858/46, Hašková Ľubica – Rumunskej armády 852/34, Sekaj Marek – Dolná 67/2, Žabková Dagmar – Zlatá 615/41, Krištofová Veronika – Zlatá 609/29, Beničková Iveta – Angyalova 425/47, Fusko Ladislav – Zámocké námestie  573/11

v kategórii VEREJNÉ PRIESTRANSTVO boli ocenení:

eMKlub – Dolná 48/19, Utešená Ružena – Dolná 41/5, Katarína a Peter Gregáňovci – Jula Horvátha 904/38, Zuzana a Peter Šimonovci – Jula Horvátha 904/38, Inga a Vladimír  Slaninovci – Veternícka 111/7

ĎAKOVNÝ LIST: Dvorská Petra – Jula Horvátha 928/90, Neuschlová Erika – Dolná 96/62, Rafaelisová Anastázia – Dolná 96/64,  

Ťahúňová Valéria – Dolná 96/64, Stankovičová Eva – Dolná 96/60, Ďurianová Jarmila – Jula Horvátha 928/90, Ďurianová  Anna – Dolná 54/31

POĎAKOVANIE A POCHVALA patrí týmto občanom: Ihringová Eva – Matunákova 377/2, Daniela Neuschlová – Jula Horvátha 903/36

 

 kategória VIANOČNÁ VÝZDOBA:

ĎAKOVNÝ LIST: Haurík Martin – Langsfeldova 720/8 (za výzdobu pred cukrárňou na pešej zóne), Krížová Jarmila – Angyalova 471/95, Weissová Lenka – ČSA 259/48, Marková Adriana – Jána Kollára 554/27, Barniaková Eva – ČSA 207/49, Vadóczová Barbora – Jána Kollára 544/7

hodnotiaca komisia

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.