Pripravované detské tábory

Mile detičky,

Mesto Kremnica v spolupráci s Centrom voľného času v Kremnici a VUC BB pre Vás pripravujú letné tábory do okolia Kremnice. Chceli by sme Vám ponúknuť 2 turnusy denných táborov a jeden turnus týždenného pobytu na Skalke s výletmi do okolia. Pripravujeme pre Vás: výlet do aquaparku v Turčianskych Tepliciach, výlet do Bojníc, turistiku s opekačkou, hry a súťaže… Prihlásiť sa môžete do 28. 5. 2019. Vzhľadom na obmedzený počet v jednom turnuse (15 detí) vaše prihlášky budeme posudzovať podľa doručenia prihlášky. Bližšie informácie dostanete telefonicky na uvedené číslo.

Pre deti zabezpečíme: dopravu, vstupenky, obed, ceny do súťaží, pitný režim, poistku.

Záväzná prihláška – informatívny súhlas

Meno a priezvisko: ………………………………..             vek: ………….. trieda: ………………

Kontakt na zákonného zástupcu: ………………………………………………………………………

Záväzne sa prihlasujem na letný tábor v termíne:

Dátum: 08. 07. – 12. 07. 2019 (denný tábor): cena 15 €

Dátum: 15.-19. 07. 2019 – pobyt na Skalke: cena 25 €

Dátum: 05. 08. – 09. 08. 20149 (denný tábor):  cena 15 €

 

Informácie k pripravovaným detským táborom na prázdniny dostanete na telefóne:

0910 998 831 – Mgr. Zlatošová

Zdieľať tento príspevok.