Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /závozník pre zber odpadov a pomocné práce /

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /závozník pre zber odpadov a pomocné práce /

 

                        V Kremnici, 22. 05. 2019

 

 

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:

Názov pracovného miesta:         závozník pre zber odpadov a pomocné práce

Rozsah pracovného úväzku:      plný úväzok

Informácia o výške platu:           minimálne 520,00 Eur/ mesačne

Kvalifikačné predpoklady:

–          neustanovujú sa

Ďalšie predpoklady výkonu práce:

–         

Charakteristika pracovného miesta:

  • Triedenie fliaš, črepov, plastických látok
  • Zber komunálneho a separovaného odpadu – manipulácia s nádobami, s popolnicami, s kontajnermi, plnými aj prázdnymi pri odvoze tuhého komunálneho odpadu
  • Ručné čistenie mesta – zametanie, umývanie, zbieranie, zoškrabovanie a zhŕňanie nečistôt všetkého druhu

Zoznam požadovaných dokladov:
      1. Žiadosť o prijatie do zamestnania a štruktúrovaný životopis.

  1. Písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom pracovného pohovoru v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 

Termín nástupu:        ihneď       Zasielanie žiadostí do 30.06.2019

 

Kontaktná adresa:                                                        Bližšie informácie o pracovnom mieste:
Mestský úrad Kremnica                                              Bc. Peter Grosch
Štefánikovo námestie 1/1                                            vedúci odd. technických služieb
967 01  Kremnica                                                          kontakt: 045/674 29 51         
e-mail: zuzana.lanckova@kremnica.sk                   e-mail: peter.grosch@kremnica.sk

                                                                                 

 

 

    Ing. Mgr. Alexander Ferenčík                                                                                  

            primátor mesta

                       v.r.

                                                                                                                                        

 

Zdieľať tento príspevok.