Smernica č. 1/2019 o poskytovaní príspevku na rekreáciu