Dňa 07. mája 2019 sme si pripomenuli 74. výročie oslobodenia nášho mesta.

Dňa 07. mája 2019 sme si pripomenuli 74. výročie oslobodenia nášho mesta.

Vladimír Roy

 

Blesky sa krížia v rýchlom mihotaní

a národ biedny darmo sa im bráni,

v trúb vresk a v hukot diel sa mieša vzlyk,

s otcom sa lúčiť musí pacholík,

kým vlaky letia v krvné polia, v diale,

deň i noc, znova, znova, neustále,

a vdovíc rastie kŕdel závratne,

kým smrť len kosí, kosí, kosí, tne…

V Dolnom parku sa o 13.00 hod. pri pietnej spomienke stretli  –  prednostka okresného úradu v Žiari nad Hronom Ing. Andrea Žiaková, poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová, predstavitelia nášho mesta primátor Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, zástupkyňa primátora Iveta Ceferová, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, občania mesta a žiaci našich škôl.

Pani Matilda Olbichtová a Ľubica Négerová v umeleckom slove pripomenuli hrôzy 2. svetovej vojny, nešťastie a straty, ktoré za šesť dlhých rokov vojna spôsobila.

Vo svojich príhovoroch nás pani Žiaková a primátor mesta prinútili zamyslieť sa nad tým, že za to, že dnes môžeme bez strachu žiť naše životy vďačíme stovkám a tisícom statočných mužov a žien, že sloboda nie je samozrejmosťou a že za ňu musíme aj v dnešných časoch neustále bojovať.

Na hrôzy tých rokov nesmieme nikdy zabudnúť.

V mene organizátorov pietnej spomienky ďakujeme za účasť občanom mesta a žiakom, ktorí sa jej zúčastnili.

 

Zdieľať tento príspevok.