Pocitový chodník

Pocitový chodník

Jeden múdry človek raz povedal: „Povedz mi to a ja zabudnem, ukáž mi to a ja si to zapamätám, nechaj ma to urobiť a ja to pochopím.“ Preto sme sa rozhodli vzdelávanie v našej Špeciálnej materskej škole internátnej posunúť k zážitkovému vzdelávaniu.

Rozhodli sme sa napísať projekt pod názvom „Pocitový chodník“, ktorý sme odoslali na schválenie občianskemu združeniu Strom života. Toto združenie sa zameriava na environmentálne vzdelávanie detí a mládeže. Každoročne vyhlasuje množstvo súťaží a grantov pre deti a mládež z materských a základných škôl. Náš projekt bol úspešne schválený. A preto nám nestálo nič v ceste, aby sme mohli zrealizovať náš projekt.

Pocitový chodník je edukačná pomôcka, ktorá pomáha žiakom prekonávať prekážky, rozvíjať koordináciu, rovnováhu a spevňovať klenbu chodidla (po chodníku deti kráčajú bosé).  V neposlednom rade pomáha žiakom prostredníctvom zážitkového učenia vzdelávať sa o živej a neživej prírode. Zážitkové učenie dokáže v deťoch vzbudiť pocit záujmu o učenie sa hravou formou. Takéto didaktické pomôcky pomáhajú deťom zapamätať si podstatné informácie zo vzdelávania, ktoré si dokážu spojiť s činnosťou, ktorú vykonávajú. Chodník, ktorý sme postavili, obsahuje 8 priečinkov, na ktorých je umiestený materiál ako kamene, piesok, šišky, betón, tráva, zem, mulčovacia kôra, guľatina.

Projekt bol financovaný dotáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vďaka sponzorskému daru od firmy JANTAR-WOOD s.r.o. Kremnické Bane. Obom sponzorom veľmi pekne ďakujeme.

Touto cestou by sme chceli poďakovať aj všetkým tým, ktorí sa podieľali na vyhotovení Pocitového chodníka a lavičiek.

Pevne veríme, že Pocitový chodník bude spĺňať svoju funkciu a pomôže našim detičkám pri vzdelávaní J.

 

Autor: Martina Buchalová, Špeciálna materská škola internátna

 

 

Zdieľať tento príspevok.